120499793_645333096369170_30058496662921

Who We Are

บริษัท เทอร์โมสแกน จำกัด

เราเป็นผู้แทนจำหน่ายกล้องอินฟราเรดของบริษัท FLIR Systems ในประเทศไทย 

ศูนย์รวมกล้องถ่ายภาพความร้อน FLIR มีรุ่นให้ท่านเลือกมากที่สุด 

นอกจากนี้เรายังรับตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องกลด้วยกล้องอินฟราเรด ถ่ายภาพความร้อนในจุดที่สงสัยว่าจะเกิดปัญหา และเมื่อพบจุดผิดปกติก็นำภาพถ่ายความร้อนหรือภาพถ่ายอินฟราเรดนั้นมาวิเคราะห์ทำรายงาน 
การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องกลด้วยกล้องอินฟราเรดเป็นการป้องกันเชิงบำรุงรักษาด้วยกล้องอินฟราเรด ทำให้ซ่อมแซมแก้ไขในจุดต่างๆ ก่อนที่จะเกิดความเสียหายที่มากขึ้น ช่วยประหยัดเวลาในการตรวจสอบปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และป้องกันอัคคีภัยได้