top of page

Careers

ร่วมงานกับเรา

ช่างตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยกล้องอินฟราเรด (Infrared Inspector)

รายละเอียดของงาน:

นำกล้องอินฟราเรดออกไปตรวจสอบระบบไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
เพื่อหาจุดบกพร่องในระบบไฟฟ้า และนำข้อมูลกลับมาทำรายงาน โดยบริษัทฯ
จะจัดอบรมความรู้ภาคทฤษฎีและปฎิบัติให้กับผู้ได้รับการคัดเลือกจนชำนาญ
ก่อนที่จะออกไปทำงานจริง


คุณสมบัติผู้สมัครงาน:

  • จบ ปวส. หรือ ปริญญาตรีทางด้านไฟฟ้ากำลัง

  • มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี

  • ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

Sales Engineer / Sales Representative

รายละเอียดของงาน:

ขายสินค้าให้กับลูกค้าตามหน่วยงานราชการ และโรงงานอุตสาหกรรม

คุณสมบัติผู้สมัครงาน:

  • จบปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรม การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร  

  • มีประสบการณ์ด้านการขายให้กับหน่วยงานราชการและโรงงาน ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

  • ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

  • มีรถยนต์เป็นของตนเอง

Careers: Careers
bottom of page