Thermoscan Services

บริการรับตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องกลด้วยกล้องเทอร์โมสแกน

 • รับตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องกลในโรงงาน, โรงแรม, อาคารสูง พร้อมจัดทำรายงานภาพอินฟราเรด เทอร์โมสแกน ให้กับท่าน

 • รับซ่อมและ calibrate กล้องอินฟราเรดยี่ห้อ Agema, Flir และ Inframetrics

 • รับจัดอบรมอินฟราเรด Certified Thermographer

 • ให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองเกี่ยวกับการนำระบบอินฟราเรด ไปใช้ในระบบการบำรุงรักษา เชิงป้องกัน งานวิจัยและงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหน่วยงานของท่าน


การให้บริการของบริษัทฯ

 • Infrared inspection services รับถ่ายภาพอินฟราเรด ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องกลในโรงงาน, โรงแรม, อาคารสูง พร้อมจัดทำรายงานภาพอินฟราเรดเทอร์โมสแกนให้กับท่าน

 • รับตรวจสอบการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร Vibration พร้อมจัดทำ รายงาน Vibration เทอร์โมสแกน ให้กับท่าน Vibration inspection services

 • รับตรวจสอบรอยรั่ว และสภาพเครื่องจักรด้วยเครื่องวัดระดับเสียงความถี่สูง Ultrasonic พร้อมจัดทำรายงาน Ultrasonic เทอร์โมสแกนให้กับท่าน

 • รับวิเคราะห์และตรวจสอบมอเตอร์ไฟฟ้าด้วย เครื่องวิเคราะห์และตรวจสอบมอเตอร์ไฟฟ้า แต่เพียงผู้เดียว ของ ALL-TEST Pro, LLC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมอเตอร์ในอุตสาหกรรมและอาคาร

 • รับซ่อมและ calibrate กล้องอินฟราเรดยี่ห้อ Agema, Flir และ   Inframetrics

 • รับจัดอบรมอินฟราเรด Certified Thermographer

 • ให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองเกี่ยวกับการนำระบบอินฟราเรดไปใช้ในระบบการบำรุงรักษา เชิงป้องกัน งานวิจัยและงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหน่วยงานของท่าน